eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 23 20180523 23.05.2018 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS162018 PS 16/2018 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92018 RS 9/2018 Møtereferat frå RMNF-AU Møte 27.04,2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Melding om opptak av Hordaland i tilskotsordning program for folkehelsearbeid i kommunane 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Parkering for funksjonshemma ved fylkeshuset Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Ad. endringar i regelverket for Transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Utvida TT-ordning, invitasjon til å søka om midlar - invitasjon til høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Referat frå møte med Havyard Design/Fjord 1 angåande Universell Utforming av ferger den 27.04.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Seminar - inkluderende idrettsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212018 PS 21/2018 Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll