eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 27 20181127 27.11.2018 10:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 4. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS982018 PS 98/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS992018 PS 99/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS632018 RS 63/2018 Spørsmål OPHE praksis ved gjennomføring av privatisteksamen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642018 RS 64/2018 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652018 RS 65/2018 Svar på spørsmål vedk. elev-PC Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662018 RS 66/2018 Henvendelse vedk. saka "Framtidig opplæringstilbod for elevar med psykiske vanskar" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672018 RS 67/2018 Oppfølging av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682018 RS 68/2018 Tidstjuvar i skulen - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692018 RS 69/2018 Status for forlenga prosjekt - Innenfor skolen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702018 RS 70/2018 Notat om bruk spesialundervisning i bedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1012018 PS 101/2018 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12018 FO 1/2018 Spørsmål frå Rosalind Fosse (Frp) - Kvalitetsmelding skoleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22018 FO 2/2018 Spørsmål frå Erichsen (V) - praksis ved gjennomføring av privateksamen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO32018 FO 3/2018 Spørsmål frå Rosalind Fosse (FrP) - utvidelse av Askøy vgs, konsekvens for Kanvas barnehage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Justering av tilbodsstrukturen 2019/20 (klassesaka) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042018 PS 104/2018 Askøy vgs - Samarbeidsavtale med Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052018 PS 105/2018 Høyringsuttale - endringar i universitets- og høgskulelova og fagskulelova - studentombod, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Høyring om endringar i opplæringslova og friskolelova - skolebytte i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072018 PS 107/2018 Tap av godkjenning som lærebedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082018 PS 108/2018 Gjennomføringsplan i eit fireårig heilskapleg opplæringsløp.- Eit målretta arbeid med å skaffe elevar læreplass og sikre bedriftene kvalifiserte lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092018 PS 109/2018 Evaluering Hyssingen produkssjonsskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102018 PS 110/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112018 PS 111/2018 Rapport og løypemelding frå mobbeombodet i HFK 2018 - oppfølging frå fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll