eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 21 20180221 21.02.2018 00:00 Fleischer's hotel, Voss Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212018 RS 21/2018 Fylkeskommunen sitt eierskap i NDLA - spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222018 RS 22/2018 Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule/næringsliv Bømlo – forsinka oppstart av utviklingsfasen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 Skuleskyss i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242018 RS 24/2018 Vedtektsendring i Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 Nye retningslinjer om rett på skoleskyss når foreldre er flytta frå kvarandre - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262018 RS 26/2018 Elevplasstal ved Stord vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272018 RS 27/2018 Spørsmål om seksuell trakassering i MU2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 Fellesprosjekt datasenter - BKK, Invest in Bergen og Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Årsmelding 2017 for fylkeseldrerådet - justering etter møtet den 07.12.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302018 RS 30/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322018 PS 32/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS22018 DS 2/2018 Sertifikatlån 340 mill. kr - rulleringsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS332018 PS 33/2018 Finansforvaltninga i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Innføring av ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Arna vgs. - Ombygging / rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Sal av Lønborg vgs - Hellebakken 35 i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Sandsli vgs - Ombygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Bompengereforma - overføring av garantiar til Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av salsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Garnesstølen 63 (tidl. Arna gymnas) - avtale om utleige av eigedomen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Ny tilskotsordning for fagskulesektoren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 MOT som haldningsskapande program i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Oppdragsverksemd - organisering av ekstern kursverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Tilbodsstruktur vidaregåande opplæring for vaksne 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Oppfølging av budsjettvedtak fylkesvegar 2018 - ekstraløyving og omfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Rammeplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av halding til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest - 2017-2020. Godkjenning av Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Fråsegn til Byutredning for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Utgreiing om snøggbåtsamband mellom Bergen og Ålesund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Underskriftskampanje i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Innbyggarinitiativ Kråkenes - omgjering av kantstopp for buss til lomme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Korleis oppretthalde regional konkurransekraft? Hovudsøknad til Interreg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter i Simadal i Eidfjord kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Revisjon av rutine for varsling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Framlegg til ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Reglement for mottak og registrering av gåver og andre fordelar for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Kriterium for tildeling av ymse tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll