eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 07 20180507 07.05.2018 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS282018 PS 28/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Årsrekneskap og årsmelding for 2017 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Fylkesrådmannen orienterer om status for arbeidet med regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av tilsynsrapport fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Vurdering av om Deloitte er uavhegngig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Revisjonsplan 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Forvaltningsrevisjon innan arkivering og journalføring - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Årsmelding for kontrollutvalet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Høyringsutkast - Kva kan ein forvente av oppgåveutføring og kompetanse frå sekretariatet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring -Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132018 RS 13/2018 Vestland fylkeskommune 2020 - oversyn over administrative delprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 "Husreglar" for samanslåingsprosessen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Informasjon om forenklet ekstraordinær generalforsamling i Askøy Bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 AS Austevoll Bruselskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Informasjon om forenklet ekstraordinær generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per mars 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinfo mars 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 11. april 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Vedtak i FUV 11.04.2018 - Rekneskapsrapport pr. februar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222018 RS 22/2018 Skatteinngangen pr. mars 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 Revisors beretning 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482018 PS 48/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll