eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 31 20180531 31.05.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1132018 PS 113/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1142018 PS 114/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152018 PS 115/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS602018 RS 60/2018 Overtalssituasjonen pr mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Årsrapport Varslingsutvalet Hordaland fylkeskommune 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622018 RS 62/2018 Årsrapport 2017 for mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632018 RS 63/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642018 RS 64/2018 Årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652018 RS 65/2018 Årsmelding 2017 NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662018 RS 66/2018 Delegasjon av myndigheit til å gje løyvefritak for småskala turistverksemd og inn på tunet tenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672018 RS 67/2018 Prioritering av nyhende på heimesida Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682018 RS 68/2018 Svar på spørsmål knytt til framlegg av ny IT-strategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692018 RS 69/2018 Avkorting av Bybanen til Fyllingsdalen ved Oasen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702018 RS 70/2018 Administrative vedtak i klassestrukturen skuleåret 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712018 RS 71/2018 Rullering av skulebruksplan (SBP) 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722018 RS 72/2018 Løypemelding - verbalforslag PS 105/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732018 RS 73/2018 Løypemelding, opplæringsbehov for elevar med psykiske vanskar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742018 RS 74/2018 Kunstplan for Bybanen Sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752018 RS 75/2018 Kvinnheradpakken - orientering om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762018 RS 76/2018 Ferjeavløysingsordninga - Førespurnad om førehandsavklaring og overslag på ferjeavløysingsmidlar for innkorting av sambandet Skjersholmane - Ranavik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772018 RS 77/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 31. mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782018 RS 78/2018 Protokoll eo generalforsamling 1.3.18.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792018 RS 79/2018 Protokoll fra foretaksmøte Innovasjon Norge 3. mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802018 RS 80/2018 Protokoll frå generalforsamling i Opero 25.04.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812018 RS 81/2018 Møtebok for ekstraordinær generalforsamling i Jondalstunnelen AS 6. februar 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822018 RS 82/2018 Signert protokoll årsmøte i Samarbeidende Kraftfylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832018 RS 83/2018 Tilsetjingsprosess - konstituering av fylkesrådmann Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1162018 PS 116/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1172018 PS 117/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1182018 PS 118/2018 Godkjenning av årsrekneskap 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192018 PS 119/2018 Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202018 PS 120/2018 Finansrapport 1. tertial 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212018 PS 121/2018 Prosjektrekneskap - justert godkjenningsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222018 PS 122/2018 Sykkel VM i Bergen2017 - motrekning av usikkerheitsavsetjing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232018 PS 123/2018 Disposisjonsfond ved vidaregåande skular og tannhelsedistrikt - avsetjing og bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242018 PS 124/2018 Nytt fylkeshus - økonomi, eigarskap og mellombelse lokale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252018 PS 125/2018 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262018 PS 126/2018 Sentralbadet scenekunsthus. Medverknad frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272018 PS 127/2018 Bompengereforma - overføring av garantiar til Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282018 PS 128/2018 Evaluering av ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292018 PS 129/2018 Askøy vgs - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 Oppretting av TAF-tilbod i Restaurant- og matfag ved Fusa vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312018 PS 131/2018 Utviding av musikktilbodet ved Langhaugen vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322018 PS 132/2018 Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332018 PS 133/2018 Mandat for mobbeombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342018 PS 134/2018 Mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352018 PS 135/2018 Flaumlukeløysing og generell flaumsikring av Opo i Odda kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362018 PS 136/2018 Søknad om løyve til Øvre Årvik kraftverk i Jondal kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372018 PS 137/2018 Søknad om løyve til Opedal Ljosverk i Ullensvang herad. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382018 PS 138/2018 Tilleggsløyving til Regionale Etablerarfond 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392018 PS 139/2018 Evaluering av bokbåttenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402018 PS 140/2018 Statlege tilskot til dei konsoliderte musea i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412018 PS 141/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422018 PS 142/2018 Verdsarvråd for verdsarvstaden Bryggen. Val av to medlem og to varamedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432018 PS 143/2018 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442018 PS 144/2018 Årsmelding 2017 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452018 PS 145/2018 Målform i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462018 PS 146/2018 Godtgjersle til elektroniske kommunikasjonstenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472018 PS 147/2018 Endingar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482018 PS 148/2018 Offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492018 PS 149/2018 Revisjon av Bømlopakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502018 PS 150/2018 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512018 PS 151/2018 Fråsegn - Statleg reguleringsplan E39 Stord Os - Tilleggshøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522018 PS 152/2018 Søknad frå GulenSkyss AS om ruteløyve for strekninga Bergen - Fedje - Hellesøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532018 PS 153/2018 E134 Haukelivegen - Bompengeutgreiing av strekninga Seljestad-Røldal-Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542018 PS 154/2018 Evaluering og endringar i rammeavtalen med Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552018 PS 155/2018 Søknad om overføring av ruteløyve frå Bergens2 AS til Ulriken Taubaneselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562018 PS 156/2018 Prinsipp for prising av kollektivtrafikken i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572018 PS 157/2018 Sal av Kvam bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582018 PS 158/2018 Sal av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592018 PS 159/2018 Sal av Bømlo Vegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602018 PS 160/2018 Sal av Fastlandssambandet Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612018 PS 161/2018 Sal av Jondalstunnelen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622018 PS 162/2018 Sal av Voss og omland bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632018 PS 163/2018 Praktisering av dispensasjon frå Fylkesmannen om unnatak frå gratis skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642018 PS 164/2018 Tilsetjingsprosess - konstituering av fylkesrådmann Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll