eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 30 20180830 30.08.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2002018 PS 200/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2012018 PS 201/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2022018 PS 202/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1032018 RS 103/2018 Framtidig byvekstavtale for Bergensområdet - Svar på fråsegn om involvering av kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042018 RS 104/2018 Byvekstavtale for Bergensområdet - oppfølging etter første møte i politisk styringsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052018 RS 105/2018 Stortingets vedtak om å overføre sams vegadministrasjon til fylkeskommunene - Invitasjon til møte i Samferdselsdepartementet 27.08-18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062018 RS 106/2018 Korleis har ungdommane i Hordaland det? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072018 RS 107/2018 Styreforsikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082018 RS 108/2018 Dei konsoliderte musea i Bergensregionen og Hordaland - økonomisk skeivfordeling av statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092018 RS 109/2018 Protokoll frå generalforsamling i Sunnhordland lufthavn AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102018 RS 110/2018 Protokoll fra generalforsamling BKK AS 7. juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112018 RS 111/2018 Orientering om intensjonsavtale i Nordfjella Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122018 RS 112/2018 Protokoll fra generalforsamling for Gløde AS 29. mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132018 RS 113/2018 Vestlandsrådet - protokoll frå møte 7.-8. juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142018 RS 114/2018 Meldingssak: Frivillig arbeid i Europa som tiltak for ungdom med avbrote skulegang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152018 RS 115/2018 Brev frå samferdselsdepartementet om tildeling av ekstra midlar til transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162018 RS 116/2018 Rapport frå Ferde AS, til eigarane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172018 RS 117/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30. 06.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182018 RS 118/2018 Rikspolitisk føresegn for kjøpesenter opphørte 1. juli 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192018 RS 119/2018 Framdrift rom- og funksjonsprogram Stord vgs - avd. Vabakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202018 RS 120/2018 Søknad om forsøk med delegering av mynde for forvaltning av utviklingsmidlar på folkebibliotekområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212018 RS 121/2018 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222018 RS 122/2018 HjemJobb Hjem - modellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232018 RS 123/2018 Vedtak om etablering av yngleområde for gaupe i Hordaland - fråsegn frå fylkesutvalet i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242018 RS 124/2018 Ang. Festspillene i Bergen og tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252018 RS 125/2018 Svar på spørsmål frå FUV i PS 179/18 Fråsegn til reguleringsplan for Smålonane og søknad om samtykke til etablering av handelsareal - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262018 RS 126/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 30. august 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272018 RS 127/2018 Sikkerhetsbemanning og driftsbemanning MF "Møkstrafjord" og MF "Horgefjord", bekymringsmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282018 RS 128/2018 Sal av Løfallstrand ferjekai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2032018 PS 203/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2042018 PS 204/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS62018 DS 6/2018 Sertifikatlån 345 mill. kr - rulleringsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2052018 PS 205/2018 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2018/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062018 PS 206/2018 Rekneskapsrapport pr. juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2072018 PS 207/2018 Fråsegn til oppstart for områdereguleringsplan for Bybanen til Åsane og detaljreguleringsplan for sykkel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2082018 PS 208/2018 Endring i elbiltakstar på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092018 PS 209/2018 Forskrift om utstedarverksemd for bompengar og ferjebillettar (utstedarforskrifta) - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102018 PS 210/2018 Søknad om ekstraordinær støtte til støvsanering - KODE kunstmuseer og komponistheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112018 PS 211/2018 Høyringssvar Kulturarenaplan for Bergen kommune 2019 - 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122018 PS 212/2018 Fråsegn til områdeplan for Rong senterområde, Øygarden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132018 PS 213/2018 Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019 - 2027 - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142018 PS 214/2018 Fast avløysar for konstituert fylkesrådmann Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152018 PS 215/2018 Søknad om ruteløyve for ferjedrift frå Sunnhordland Ferjerederi AS u/s - klage på vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162018 PS 216/2018 Statleg finansiering av Festspillene i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll