eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 19 20180919 19.09.2018 09:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2172018 PS 217/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2182018 PS 218/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2192018 PS 219/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1292018 RS 129/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 20.09.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302018 RS 130/2018 Statens vegvesen Region vest: Rapport om sambruksfelt E39 Fjøsanger, Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312018 RS 131/2018 E39 Klauvaneset-Vågsbotn - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322018 RS 132/2018 Målform i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332018 RS 133/2018 Melding om opptak av programkommunar i Hordaland 2018 - Program for folkehelsearbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342018 RS 134/2018 E134 Haukelivegen AS. Protokoll frå generalforsamling 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352018 RS 135/2018 Nasjonal ramme for vindkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362018 RS 136/2018 Rapport frå årsmøte i Nordsjøkommisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372018 RS 137/2018 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - Nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382018 RS 138/2018 Tilleggspoeng for musikalsk dugleik ved inntak til Vg1 Musikk/Dans/Drama. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392018 RS 139/2018 Overtalssituasjonen pr august 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402018 RS 140/2018 Rapportering partistøttemidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412018 RS 141/2018 Oppfølging verbalforslag om Oslomodellen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422018 RS 142/2018 Evaluering av sykkel VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432018 RS 143/2018 Ferjedrift og ulykkesstatistikk - svar på spørsmål frå representant Tom Sverre Tomren (KrF) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2202018 PS 220/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2212018 PS 221/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2222018 PS 222/2018 Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232018 PS 223/2018 Finansrapport 2. tertial 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242018 PS 224/2018 Nytt fylkeshus - rom- og funksjonsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252018 PS 225/2018 Sal av ubebygd areal på Kronstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2262018 PS 226/2018 Sal av Garnesstølen 63 i Arna (tidl. Arna gymnas) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2272018 PS 227/2018 Skakke - avtale om sal av seksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2282018 PS 228/2018 Nye Sotra vgs - tomteval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2292018 PS 229/2018 Aksjonærinvitasjon til Hordfast AS - Organisering av store samferdselsprosjekt i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2302018 PS 230/2018 Jondalstunnelen - Takstreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2312018 PS 231/2018 Tilskuddsordninga til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - søknad om midlar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2322018 PS 232/2018 Status for oppfølging av "Temaplan: Låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2332018 PS 233/2018 Omklassifisering av vegar i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2342018 PS 234/2018 Omklassifisering av offentlege vegar i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2352018 PS 235/2018 Travel like the locals - Rogaland ynskjer å delta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2362018 PS 236/2018 Søknad frå Region Nordhordland om å bli UNESCO Biosfæreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2372018 PS 237/2018 Kystpilegrimsleia over ei ein ny fase - utgreiing av fast organisering av Kystpilegrimsleia og avslutting som prosjekt - Løyving av kr 100.000 - Avtale med Nasjonalt Pilegrimssenter - Oppnemning av politisk representasjon til styringsgruppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2382018 PS 238/2018 Satsing for betre psykisk helse for elevane i vidaregåande skule - evaluering av Psykologteamet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2392018 PS 239/2018 Framtidig opplæringstilbod for elevar med psykiske vanskar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2402018 PS 240/2018 Framlegg til tiltak for å sikre at Oppfølgingstenesta får kontakt med ungdom koda som "ukjent aktivitet". Konsekvens for kapasiteten. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2412018 PS 241/2018 Selskapsavtale Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2422018 PS 242/2018 Retningsliner for folkevalde som ønskjer å varsle om kritikkverdige tilhøve i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll