eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 25 20181025 25.10.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2462018 PS 246/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2472018 PS 247/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2482018 PS 248/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1442018 RS 144/2018 Utkast til fondsvedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452018 RS 145/2018 Orientering om rapporten "Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462018 RS 146/2018 Rekneskap ved sal av Løfallstrand ferjekai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472018 RS 147/2018 Utbetring etter tunnelsikkerheitsforskrifta - Økonomisk situasjon i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482018 RS 148/2018 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492018 RS 149/2018 Vedr. ferjetilbodet i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502018 RS 150/2018 Evaluering av haldeplassoppgradering - kantstopp på Fv287 på Øvre Kråkenes. Rapport frå Statens vegvesen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512018 RS 151/2018 Statsbudsjettet 2019: Forslag om 21,5 mill. kroner (45,8%) reduksjon i programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522018 RS 152/2018 Fv 7 som omkøyringsveg for E16 - møte med Kvam herad og Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532018 RS 153/2018 Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542018 RS 154/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30.09.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552018 RS 155/2018 Norges kulturkommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562018 RS 156/2018 Norges Håndballforbund Region Vest - Årets Landsturnering ble en stor suksess! Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572018 RS 157/2018 Finansiering av bompengeprosjekt - Svar på oversendingsforslag frå Roald Kvamme (A) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582018 RS 158/2018 Svar på oversendingsforslag - Trafikksikringstiltak Fv 40 Kvednabekkjen, Opstveit - Matre i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592018 RS 159/2018 Oppfølging RS 106/18 "Korleis har ungdom det?" - oversendingsforslag frå Tom Sverre Tomren (Krf) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602018 RS 160/2018 Meldingssak om innhald i møteprotokoll frå fylkessekretariatet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612018 RS 161/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 25.10.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622018 RS 162/2018 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet den 25.10.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632018 RS 163/2018 Svar på oversendingsforslag frå fylkestinget - tillegg av tema i Temaplan for landbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642018 RS 164/2018 Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspel om regionale interesser i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2492018 PS 249/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2502018 PS 250/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS72018 DS 7/2018 Stordalstunnelen - refinansiering av bompengelån Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2512018 PS 251/2018 Evaluering av løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522018 PS 252/2018 Sykling i tunnel og oppfølging av dødsulykka i Raunekleivtunnelen i juli 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2532018 PS 253/2018 Lokale båtruter Osterfjorden og Geitanger-Knappskog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2542018 PS 254/2018 Bompengar for elbil Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2552018 PS 255/2018 Namn på fylkesvegbruer i Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2562018 PS 256/2018 Tiltak som kan bidra til å oppnå innsatsområda i "Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2572018 PS 257/2018 Sal av Stord opplæringssenter på Heiane - gnr 44 bnr 336 i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2582018 PS 258/2018 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 4 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2592018 PS 259/2018 Bruk av restmidlane i LUK-fondet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2602018 PS 260/2018 Konkurranseutsetjing av Rutepakke Bergen sentrum og Bergen nord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2612018 PS 261/2018 Servicelinjene i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2622018 PS 262/2018 Stadsraad Lehmkuhl: Søknad om tilleggsløyving for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll