eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 19 20181219 19.12.2018 09:00 Scandic Sunnfjord hotel & bad, Førde Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS482018 PS 48/2018 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning møteinnkalling
0 PS492018 PS 49/2018 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning møtebok forrige møte
0 PS502018 PS 50/2018 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Referatsaker (skriv og meldingar)
0 RS412018 RS 41/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Melding om vedtak på fylkestinget i Sogn og Fjordane, 04.12.18; Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS
0 RS422018 RS 42/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Tilleggsnotat til sak om fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune - illustrasjon av heraldisk sølv og evt. prosess for justeringar og nye alternativ
0 RS432018 RS 43/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oversending av forslag til nytt fylkesvåpen frå stortingsrepresentantane Tom-Christer Nilsen, Sile Hjemdal og Frida Melvær
0 RS442018 RS 44/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuande arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt
0 PS512018 PS 51/2018 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Ymse
0 PS522018 PS 52/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune
0 PS532018 PS 53/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilsetting av kontrollsjef i Vestland fylkeskommune
0 PS542018 PS 54/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Pedagogisk psykologisk teneste si framtidige innretning på eigarskap
0 PS552018 PS 55/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prinsipp for ny budsjettmodell i dei vidaregåande skulane – DP 1.4
0 PS562018 PS 56/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Inntak i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - overordna prinsipp for inntak – DP 1.5
0 PS572018 PS 57/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Budsjettprosess – Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 for Vestland fylkeskommune
0 PS582018 PS 58/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Prosess for fastsetjing av reglement for folkevalde organ
0 PS592018 PS 59/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Delprosjekt 12.4 Samarbeid om innkjøp med eksterne partar
Versjon:5.2.2.1