eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 18 20190918 18.09.2019 10:00 Stord hotell, Leirvik Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS502019 PS 50/2019 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Godkjenning møteprotokoll fellesnemnda 18.06.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS302019 RS 30/2019 Informasjon om nytt fylkeshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312019 RS 31/2019 Integreringsoppgåver til fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS532019 PS 53/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 5/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del III Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Møteplan for 2020 i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Rekneskapsrapport pr. juli 2019 – Samanslåingskostnadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Reglement for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Framlegg til partssamansetting av Yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Overgangsordning DKS - Planlegging av skuleåret 2020-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Folkevalde i Vestland - rettar og pliktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Regulering av løn til prosjektleiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll