eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 11 20190911 11.09.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1112019 PS 111/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1122019 PS 112/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1132019 PS 113/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS592019 RS 59/2019 Konferansen Vi - Oslo 24. - 25. sept 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602019 RS 60/2019 Barne- og ungdomskulturmelding og idrettsmelding - invitasjon til møte 27. september 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612019 RS 61/2019 Idrettscampus Bergen, referat frå styringsgruppemøte 14.8.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622019 RS 62/2019 Invitasjon til møte 27. september 2019 om stortingsmelding om idrett og stortingsmelding om barne- og ungdomskultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1142019 PS 114/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152019 PS 115/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1162019 PS 116/2019 Uttale til høyring av sykkelstrategi for Bergen 2019-2030. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172019 PS 117/2019 Svar på høyring - Miljødirektoratet - forskrift for handtering av gummigranulat på idrettsbaner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182019 PS 118/2019 Fråsegn til reguleringsplan for Meland kyrkje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192019 PS 119/2019 Nasjonal ramme for vindkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202019 PS 120/2019 Unike regionale utviklingsprosjekt - investeringstilskot til regional utvikling 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212019 PS 121/2019 Fråsegn til områdeplan for Lyseparken - Offentleg ettersyn - Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll