eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 31 20190131 31.01.2019 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane - fråsegn frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Gåveregister for dei folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.12.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Utvida takstsamarbeid mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Debatthefte 2019 - KS spør Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Hurtiglading for drosje på Bergen lufthamn og Bergen busstasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Ekstraløyving til trafikksikring i 2019. Fordeling av midlar og plan for tilskotsordning. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Underskriftskampanje - nedlegging av båtruta - Våge-Reksteren-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Beredskap for stengte tunnelar i sone nord - E39. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Eierrapport fra Ferde AS 2018-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Trafikksikker fylkeskommune - svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 Svar på spørsmål om Autopass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Kulturrådet si vurdering av musea i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Rapport frå Generalforsamlinga i CPMR 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Invitasjon til Jernbaneforum 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Dokument 18/136127-12 E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU Referat fra møte 01/18 i referansegruppen 23-11-2018 sendt fra Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag pr. 31.januar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42019 PS 4/2019 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12019 FO 1/2019 Spørsmål frå Kårbø (KRF) - opptak på særskilt grunnlag - søknad digitalt i VIGO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22019 FO 2/2019 Spørsmål frå Solbakken (A) - Ladestasjon - Ranavik ferje- og snøggbåtkai Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Handlingsprogram for nærings- og lokalsamfunnsutvikling - budsjett 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Sal av Bruravik ferjekai - gnr 74 bnr 4 i Ulvik herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Framlegg til overføringslov og endring av ulike lover som følgje av overføring av fylkesvegadministrasjonen - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Utlysing driftskontrakt 1206 Voss og 1207 Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Søknad frå Taxi/Bus Odda AS om ruteløyve for strekninga Skjeggedal - Tyssedal - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Søknad frå Osbuss AS om fornying av ruteløyve for sightseeingbuss i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Komité for avslutting fylkestingsperioden 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Val av medlemmer og varamedlem til generalforsamlinga i Sparebanken Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll