eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 20 20190220 20.02.2019 09:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS162019 PS 16/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212019 RS 21/2019 Verknaden av trafikkregulerande tiltak på Rv555 i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Oppfølging av ulike problemstillingar rundt målbyte i vgs. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Nye/reviderte retningsliner for oppdragsverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 Verbalpunkt om oppfølging av samarbeidsprosjekt i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Løypemelding pilotprosjekt Bømlo - samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262019 RS 26/2019 Løypemelding samarbeidsprosjekt Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272019 RS 27/2019 Kjønnsnøytral tittel på øvste leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282019 RS 28/2019 Vedk. biogass produsert i Rådalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292019 RS 29/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag pr.21.februar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS192019 PS 19/2019 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO32019 FO 3/2019 Spørsmål frå Kvamme (A) - Kor mykje kan ein fylkeskommune gje i garantiar for bompengelån? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO42019 FO 4/2019 Spørsmål frå Oen (SV) - Nynorsk i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO52019 FO 5/2019 Spørsmål frå Oen (SV) - tannklinikken på Straume, konsekvensar av kommunal drift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Finansforvaltninga i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Nytt inntektssystem - fråsegn om nytt inntektssystem frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Ny tannklinikk på Straume - Øygarden tannklinikk - leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Søknad om støtte til Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Tilskot til Tall Ships Races 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Innspel til ny stortingsmelding om ny kulturminnepolitikk Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Omdisponering av Næringsbarometer-fondet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande skule 2017-2020. Status etter to år. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Nye namn på skular i Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Myndigheitskontakt og partssamarbeid innan samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Søknad frå Askøy kommune om dekning av meirkostnader til prosjekt Fv 216 Skansen/Kleppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Søknad om omklassifisering av tre fylkesvegstrekningar i Øygarden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll