eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 28 20190328 28.03.2019 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS352019 PS 35/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS302019 RS 30/2019 Status for spørsmål og oversendelsesforslag pr. 28.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312019 RS 31/2019 Svar på brev med fråsegn om U-864 utanfor Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322019 RS 32/2019 Invitasjon til Kommunalpolitisk toppmøte 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332019 RS 33/2019 Status handlingsprogram regional plan for folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342019 RS 34/2019 Tillitsvaldordningen for Forsvaret ynskjer vernepliktspris på kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352019 RS 35/2019 Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar – tildeling av midlar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362019 RS 36/2019 Styrking ruteproduksjon - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372019 RS 37/2019 Rapportering om matsvinnarbeidet i HFK våren 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382019 RS 38/2019 Årsmelding 2018 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392019 RS 39/2019 Årsrapport Varslingsutvalet Hordaland fylkeskommune 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402019 RS 40/2019 Konkurranseutsetting av snøggbåtsambandet Turistrute Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412019 RS 41/2019 Takk frå Krafttak mot kreft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422019 RS 42/2019 Vedr.: 17/4698-13 Nytt inntekssystem for fylkeskommunane - tilbud om møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432019 RS 43/2019 Fylkesutvalet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442019 RS 44/2019 Gjeld omorganisering av statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS382019 PS 38/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål frå Oen - SV - Nye Sotra vgs, ny vurdering av tomt pga utsett Sotrasamband? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO72019 FO 7/2019 Spørsmål frå Njærheim - V - påskeruta Eidesvik-Espevær og pendlarrute Leirvik-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO82019 FO 8/2019 Spørsmål frå Njærheim - V - Praksis fråværsreglement vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO92019 FO 9/2019 Spørsmål frå Oen - SV - miljøengasjement som fråvær vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO102019 FO 10/2019 Spørsmål frå Oen - SV - nullutslepp på bussar - parallell framføring av bybana Åsane og Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12019 DS 1/2019 Refinansiering av sertifikatlån 390 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS412019 PS 41/2019 Rekneskapsrapport pr. februar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 1 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Voss vgs - kjøp av landbruksareal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Utleige av tomt til fleirbrukshus til idrettslag på Voss - gnr. 54 bnr. 5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Bompengar for låg- og nullutsleppskøyretøy klasse 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Søknad gjennom Vigo til programområde med vekt på eit særleg tilbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Søknad om økonomisk tilskot til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Regional plan for vassforvaltning - høyring av planprogram og hovudutfordringar for Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Klage over tildeling av ruteløyve til Taxi/Bus Odda AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane til industrien i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Utlegging av plandokument for Vest-Viken vassregion for område i Hordaland fylke. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Utlegging av planprogram og hovudutfordringar for Rogaland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Søknad om arrangementsstøtte, handball-landskamp 5. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Søknad frå Fedje kommune om tilskot til forlenging av båtruta i Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Utviding av bokbåttenesta til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Høyring av forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestland - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Meld. St. 8 «Kulturens kraft». Høyringssvar til familie- og kulturkomiteen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Moster 2024. Markering av innføringa av kristenretten i Norge. Handsaming av rapport frå forprosjekt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Justert møteplan hausten 2019 etter konstituerande fylkesting for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Uttale til høyringsforslag om endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Konkurranseutsetting av snøggbåtsambandet Turistrute Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll