eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 02 20190502 02.05.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622019 PS 62/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS452019 RS 45/2019 Rassikringsplan og samling om fylkesvegreform 2020 - Svar på verbalforslag budsjett 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462019 RS 46/2019 KS samferdselsnettverk - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472019 RS 47/2019 Spørsmål om raskartlegging av Fv 40 i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482019 RS 48/2019 Dekkeleggingsprogrammet for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492019 RS 49/2019 Kommunedelplan for Hordfast - Oversendingsforslag frå Miljø- og samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502019 RS 50/2019 Utgreiing - Båtforbindelse mellom nye Øygarden og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512019 RS 51/2019 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 - 2019 Tildelingsbrev til Innovasjon Norge Hordaland 2019 – kr. 23 440 000 Tilsegn-024-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522019 RS 52/2019 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532019 RS 53/2019 Sluttrapport frå Turskiltprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542019 RS 54/2019 Dei konsoliderte musea i Hordaland - kommunale tilskot 2017 -2018 -2019 - retting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552019 RS 55/2019 Invitasjon til oppstartsmøte med fylkeskommunene - regionreform - drøfting av oppgavedeling på kulturområdet 21. mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562019 RS 56/2019 Rådets anbefalinger om framtidig organisering og ansvarsdeling på kulturområdet - t.o. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572019 RS 57/2019 Ny stortingsmelding om museum - dialogmøter i regionene - september 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582019 RS 58/2019 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet den 02.05.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592019 RS 59/2019 Status for spørsmål og oversendelsesforslag i fylkesutvalet pr. 02.05.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602019 RS 60/2019 Årsrapport for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612019 RS 61/2019 Årsmelding 2018 for Hordaland fylkeseldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622019 RS 62/2019 Årsrapport vaksenopplæringa 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632019 RS 63/2019 Fylkesutvalet sin rådveldekonto 2019 - oversikt pr. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS642019 RS 64/2019 Kantineavtale Sandsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS652019 PS 65/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO112019 FO 11/2019 Spørsmål frå Kårbø - Krf - Toaletteiningar for bussjåførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO122019 FO 12/2019 Spørsmål nr 1 frå Oen - SV - Office 2016 med nynorsk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO132019 FO 13/2019 Spørsmål nr 2 frå Oen - SV - Tidsplan tomt nye Sotra vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS672019 PS 67/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682019 PS 68/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 2 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 Fyllingsdalen vgs. - Rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702019 PS 70/2019 Nasjonal transportplan 2022-33 - Innspel hovudutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Oppstart av utgreiingar om ny(e) samferdselspakke/ar på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Bruravik kai - vidare bruk av kaiarealet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742019 PS 74/2019 Framlegg til strategi for tilskot: Fornybarsatsing, grøn konkurransekraft og partnarskap og klimaretta tiltak. Budsjettpost B-5 i HNH 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752019 PS 75/2019 Regional plan for Hardangervidda. Vedtak om høyring og offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762019 PS 76/2019 Innspel til ny nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772019 PS 77/2019 Søknad om arrangementstilskot til Trond Mohn games 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782019 PS 78/2019 Val av styremedlem til Stiftelsen Bergen kjøtt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792019 PS 79/2019 Klimastreik og føring av fråvær i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802019 PS 80/2019 Tildeling av utfasa PC-ar for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812019 PS 81/2019 Ymse tilskot: utlysing av restmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822019 PS 82/2019 Årsmelding 2018 - Klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832019 PS 83/2019 Kantineavtale Sandsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842019 PS 84/2019 Forslag til fråsegn - Forslag til kommunedelplan for Hordfast frå SVV Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll