eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 20 20190620 20.06.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1302019 PS 130/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1312019 PS 131/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1322019 PS 132/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS862019 RS 86/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 20. juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872019 RS 87/2019 Status for gjennomføring av bompengereforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882019 RS 88/2019 Informasjon om justering av bompengetakstane på Hardangerbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892019 RS 89/2019 Informasjon om justering av bompengetakstane i Vossapakko Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902019 RS 90/2019 Uttale til framlegg om å etablere bomstasjon ved Nordhordlandsbrua - Klauvaneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912019 RS 91/2019 Fv 544 Halsnøysambandet - sviktande bompengeinntekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922019 RS 92/2019 Finansiell samordning av bompengepakkar ved byvekstavtale - svar på skriftleg spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932019 RS 93/2019 Spørsmål i fylkesutvalet om redusert bompengebelasting ved auka statleg tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942019 RS 94/2019 Spørsmål frå fylkesutvalet om Herdla bru. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952019 RS 95/2019 Nye vegnummer og vegskilt - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962019 RS 96/2019 Opplæringsplassar nye ferjekontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972019 RS 97/2019 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982019 RS 98/2019 Status for Klimasats-prosjekt om fossilfrie bygge- og anleggsplassar i Hordaland/Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992019 RS 99/2019 Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002019 RS 100/2019 Lokale til Bergen katedralskole avdeling Kyrre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012019 RS 101/2019 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane - Rapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022019 RS 102/2019 Familie- og kulturkomiteens besøk i Hordaland fra 22. til 24. m ai 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032019 RS 103/2019 Tilleggsinformasjon lokale til Bergen katedralskole avdeling Kyrre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042019 RS 104/2019 Nye retningsliner for portefølgjestyrte bompengepakker - Moglege konsekvensar for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1332019 PS 133/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO162019 FO 16/2019 Spørsmål frå Bondhus - SP - Fjelbergsambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO172019 FO 17/2019 Spørsmål frå Bjørkly - H - KOSTRA-tal 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342019 PS 134/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS22019 DS 2/2019 Refinansiering av obligasjonslån 450 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1352019 PS 135/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1362019 PS 136/2019 Folgefonntunnelen - rapport om oppgraderingsbehov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372019 PS 137/2019 Tømmertransport - høyring tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382019 PS 138/2019 Omklassifisering av Fv66 Sagvåg ferjekai i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392019 PS 139/2019 Omlegging av takst- og rabattsystemet i Kvammapakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402019 PS 140/2019 Søknad frå Bergen kommunale Kystkultursenter AS om løyve for båtrute på strekninga Indre Vågen - Nordnes - Sjøflyhavnen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412019 PS 141/2019 Sunnhordlandsruta - fleire stopp Bekkjarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422019 PS 142/2019 Søknad om samtykke til etablering av handelsareal i Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432019 PS 143/2019 Søknad om ekstraløyving til Stiftinga Seglskipet Statsraad Lehmkuhl Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442019 PS 144/2019 Søknad om Gjelet kraftverk, Jondal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452019 PS 145/2019 Søknad om tilskot til kjøp av ny arbeidsbåt til friluftsrådet Vest - til innsats mot marin forsøpling - forvaltningsoppgåver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462019 PS 146/2019 Høring - Forslag til forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftslivsområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472019 PS 147/2019 Digital formidling gjennom nettportalen Grind Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482019 PS 148/2019 Samarbeid med Fylkesmannen i Vestland om Jordvernstrategi for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492019 PS 149/2019 Samlokalisering av Kvam vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502019 PS 150/2019 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512019 PS 151/2019 Oppfølging av verbalpunkt frå fylkestinget - internkontroll i lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522019 PS 152/2019 Samarbeid mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532019 PS 153/2019 Tildeling av midlar til deltaking i 150 årsjubileum og juletretenning ved The Norwegian Church i Cardiff Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542019 PS 154/2019 Uttale: Søknad om ny vidaregåande skule Norges toppidrettsgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552019 PS 155/2019 Fløen vel - Tilskot til ei idéskisse til ny bruk og ny plassering av Kalfarveien 99 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562019 PS 156/2019 Fråsegn om nedlegging av ambulerande trafikkstasjon i Hardanger og omgjering av Odda, Stord og Voss til sørviskontor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll