eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 05 20190905 05.09.2019 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen SUNNHORDLAND Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552019 PS 55/2019 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS192019 RS 19/2019 Tildeling av statlege midlar til TT-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 SAK: "Leve hele livet" - Stortingsmelding 15 (2017 - 2018) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212019 RS 21/2019 Pasienttransport av eldre frå sjukehus til heimkommune på natta Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Nominasjon av representantar til fylkeseldrerådet i Vestland fylkeskommune for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Høyring om namn på haldeplassar og tunnelar langs Bybanen til Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn 2019/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Budsjettstatus for fylkeseldrerådet - august 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS592019 PS 59/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Høyring av forslag til endringar i helsepersonellova § 29 c Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Høyringssvar - NOU 2019:10 - Openhet i grenseland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Høyring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Oppnemning av representantar til brukarutvalet ved Haraldsplass diakonale sykehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Innspel frå fylkeseldrerådet til budsjett 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 Planlegging av Haustkonferansen 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Årsmelding 2019 for fylkeseldrerådet i Hordaland, 1. utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672019 PS 67/2019 Invitasjon til Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682019 PS 68/2019 Oppretting av nye møtedatoar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 Høyring - Forslag om endringar i forskrift om ein verdig eldreomsorg - sambuargaranti Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702019 PS 70/2019 Høyring NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles reglar om tvang og inngrep utan samtykke i helse- og omsorgssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Pensjonistforbundet Hordaland ynskjer meir informasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Svar frå Helse Vest på uttale om nattkøyring av pasientar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Uttale om KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll