eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 13 20190313 13.03.2019 10:00 Radisson Blu Royal hotel, Bryggen, Bergen Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS142019 PS 14/2019 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Godkjenning av møtebok 14.02.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72019 RS 7/2019 Reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Kostnader ved overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Prosjekt for felles organisasjonskultur, Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Nytt inntektssystem for fylkeskommunane - Nye Vestland fylkeskommune ber om møte med KMD Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Komiteens behandling av kulturmeldingen (Meld.St.8 2019-2020) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Amatørkulturrådet i Bergen - vidareføring av etablering av amatørkulturråd i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Politisk innspel til fellesnemnda for Vestland fylke - Krf Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Uttale frå fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane - ungdomskort i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS172019 PS 17/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 2/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Inntak i Vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Ny budsjettmodell for tildeling til dei vidaregåande skulane - vidare prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Møteplan hausten 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Komité for markering av Vestland fylkeskommune i 2019/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Fylkestingsvalet 2019 - røystesetlar til listestillarane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll