eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 02 20190402 02.04.2019 12:30 Fylkeshuset Sunnhordland, 4. et. Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS202019 PS 20/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62019 RS 6/2019 Rapportering Trafikksikkerhetshallen i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Korleis stimulera til aktivitet i trafikksikringsarbeidet? Drøfting av FTU-budsjett og tilskotsordningar som verktøy. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Invitasjon til Trygg Trafikk sin årlege trafikksikringskonferanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Trafikksikring av Fv183 Totlandsvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Rapportering Sykkelkids (Alle barn sykler) 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Statusrapport frå MC-forum Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Nytt utkast til læreplanar i grunnskulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS242019 PS 24/2019 Fylkestrafikksikringsutval og tilskotsordningar i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Tilskot til trygg skuleveg, Hjertesone og punktutbetring 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll