eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 12 20190912 12.09.2019 09:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Sunnhordland, 4. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312019 PS 31/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS142019 RS 14/2019 Rekneskap for fagskulen 2. kvartal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 Kvalitetsmidlar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Ordning med studentombod ved Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342019 PS 34/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Oppdragsverksemd ved Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Forskrifter for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Kvalitetsmelding for Fagskolen i Hordaland 2018-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Revidert instruks for lokal klagenemnd for fagskular i Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Skikkanemnd og skikkaansvarleg for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Høyringsuttale - forslag til ny fagskuletilsynsforskrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll