eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 01 22 20140122 22.01.2014 11:00 Fylkeshuset, Fylkesutvalssalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22014 PS 2/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32014 PS 3/2014 Meldinger Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12014 RS 1/2014 Utplassering av piggdekkoblatautomatar på ferjene - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22014 RS 2/2014 Svar på spørsmål angåande miljøvenleg framdriftsteknologi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Trafikkdirigering på Nautnes bru i Øygarden - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42014 RS 4/2014 Spørsmål om fysisk skilje mellom gåande og bilar i undergangen for Ringheimsvegen på Voss - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52014 RS 5/2014 Infotavler ved vegstenging - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Tildeling av tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar for 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Innfartsparkering og busstilbod Ågotnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Massetransport på Osvegen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Flomproblemer på vegnettet rundt Bergen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Moglegheitsstudie Arnatunnel - Svar på oversendingsspørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Sikring av Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Kreftfare ved luftforureining Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Forslag til medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2014 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Samla plan for omkøyringsvegar - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Trafikktryggleiken langs Slettestølvegen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 - Melding til samferdselsutvalet - A jour 14.01.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42014 PS 4/2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52014 PS 5/2014 Høyringsuttale til forslag om endringar i skiltforskrifta m.v. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62014 PS 6/2014 Søknad om driftsstøtte til Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72014 PS 7/2014 Uttale til "Forslag til minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av helhetlige bymiljøavtaler" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82014 PS 8/2014 Årsmelding for FTR 2013 og budsjett for FTU 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92014 PS 9/2014 Søknad frå Christiania Taxi om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102014 PS 10/2014 Kollektivstrategi for Hordaland - Høyringsutkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112014 PS 11/2014 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122014 PS 12/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll