eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 17 20140217 17.02.2014 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22014 PS 2/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32014 PS 3/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12014 RS 1/2014 Godkjenning av 20 prosjektrekneskapar i hovudsak innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22014 RS 2/2014 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr januar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42014 RS 4/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52014 RS 5/2014 Reklamefinansiert kollektivtransport - Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Oversyn skatteinngangen 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42014 PS 4/2014 Bygging av naust i Kvinnherad - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52014 PS 5/2014 Fokus på etikk i Hordaland fylkeskommune - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62014 PS 6/2014 Statens vegvesen og momskompensasjon - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72014 PS 7/2014 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular - Forslag til justert prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82014 PS 8/2014 Forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92014 PS 9/2014 Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102014 PS 10/2014 Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112014 PS 11/2014 Evaluering av plan for selskapskontroll 2012 - 2016 - Forslag til prosjketplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122014 PS 12/2014 Kurs i regi av Deloitte - Rutinar og tolking av avtalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132014 PS 13/2014 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Rekneskapsresultat 2013 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162014 PS 16/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll