eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 03 24 20140324 24.03.2014 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS172014 PS 17/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182014 PS 18/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72014 RS 7/2014 Fokus på etikk i Hordaland fylkeskommune - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Bybanen AS - avklaring skatteplikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Status pr februar 2014 frå BRB på selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Status forvaltningsrevisjon digital skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Finansforvaltninga i 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Godkjenning av prosjektrekneskap - Hjeltnes vgs - utbetring av vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Eigarskapsmelding 2014 - forenkla melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Invitasjon til fagkonferanse Forum for Kontroll og Tilsyn i Haugeseund 3.-4.6.14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Oppfølging av selskapskontroll - notat om "Praktisering av habilitet - rutiner for fylkespolitikerne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Vedkomande Dykkar brev 5. desember 2013 mm Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172014 RS 17/2014 Anbefaling fra ESA om endringar innan offentleg tannhelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202014 PS 20/2014 Forslag til møteplan for kontrollutvalet for første halvdel 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 Godkjenning av 6 prosjektrekneskapar innan universell utforming og innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232014 PS 23/2014 Forslag til kurs i regi av Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252014 PS 25/2014 Forvaltningsrevisjon innan - Internkontrollsystem og HMT - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272014 PS 27/2014 Prosessmøte - Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Prosessmøte - Evaluering av plan for selskapskontroll 2012 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Bestilling av selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302014 PS 30/2014 Opplæring for kontrollutvalet 6. - 7.5.14 - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll