eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 18 20140618 18.06.2014 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS482014 PS 48/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Fylkesrådmannen presenterer rekneskapsrapport hittil i 2014 inkludert finansrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular - Fyldig status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Sekretariat for kontrollutvalet, arbeidsbyrde og oppdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Planlegging av møtet i kontrollutvalet 25. - 26.8.2014 - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592014 PS 59/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332014 RS 33/2014 Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Invitasjon til deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Invitasjon til deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Vedtak i sak "eventuelt" i KUV møtet på Stord 19.5.2014 - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Skatt april 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Invitasjon til deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382014 RS 38/2014 Informasjon om spørreundersøkelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392014 RS 39/2014 Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 6.5.14 - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402014 RS 40/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412014 RS 41/2014 Nettilgang i fylkeshuset og Wigandgården Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422014 RS 42/2014 Meldingssak om medarbeidarundersøkinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432014 RS 43/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mai 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442014 RS 44/2014 Nytt Styrevervregister Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452014 RS 45/2014 Bergen Bompengeselskap AS - utvida garantiramme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462014 RS 46/2014 Møteplan 2015 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i høve Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Handlingsplan Forvaltningsrevisjon Økonomistyring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS602014 PS 60/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612014 PS 61/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll