eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 19 20140919 19.09.2014 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen i 3. etg Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS742014 PS 74/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS752014 PS 75/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Budsjett 2015 - Kontrollorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782014 PS 78/2014 Godkjenning av 2 prosjketrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Godkjenning av 4 prosjektrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Prosjektstyring" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812014 PS 81/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontroll og HMT" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS562014 RS 56/2014 BRB selskapskontroll - status pr august 2014 - NY NB!! Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572014 RS 57/2014 Rapportering på bruk av tilskot for Business Region Bergen i 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582014 RS 58/2014 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592014 RS 59/2014 Regionalt bompengeselskap - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602014 RS 60/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612014 RS 61/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr. august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622014 RS 62/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr august 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632014 RS 63/2014 Ulvik kontrollutvalet partsbrev sak 2214 Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642014 RS 64/2014 Skatt august 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652014 RS 65/2014 BRB - selskapskontroll Deloitte rapporten og økonomirapporter i forb med utarbeiding av sak til FUV og FYT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS862014 PS 86/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll