eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 03 20141103 03.11.2014 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS872014 PS 87/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882014 PS 88/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892014 PS 89/2014 Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902014 PS 90/2014 Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912014 PS 91/2014 Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2014 og rekneskapsrevisjonen så langt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922014 PS 92/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontroll og HMT" - Status i arbeidet v/Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932014 PS 93/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942014 PS 94/2014 Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952014 PS 95/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962014 PS 96/2014 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS662014 RS 66/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune - pkt 4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672014 RS 67/2014 Forvaltningsrevisjonen "Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule" - status i høve til punkt 6.2, 8.1, 8.2 og 8.3 i tiltaksplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682014 RS 68/2014 Handlingsplan - tilskotsforvaltninga på kulturfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692014 RS 69/2014 KU i Granvin. Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702014 RS 70/2014 Eidfjord kontrollutvalet Partsbrev Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712014 RS 71/2014 Ullensvang kontrollutvalet partsbrev Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722014 RS 72/2014 Kvam kontrollutvalet partsbrev sak 3114 Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732014 RS 73/2014 Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742014 RS 74/2014 Tertialrapport pr. 31. august 2014 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752014 RS 75/2014 Finansrapport 2. tertial 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762014 RS 76/2014 Skatt september 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772014 RS 77/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr september 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782014 RS 78/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792014 RS 79/2014 Kapitalutviding i Storeholmen VTA AS for oppkjøp av Norheimsund Industriservice AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802014 RS 80/2014 Partsbrev - Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS972014 PS 97/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll