eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 15 20141215 15.12.2014 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS982014 PS 98/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS992014 PS 99/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1002014 PS 100/2014 Direktør i Bybanen AS og fylkesrådmannen orienterer om sikkerhet og opplæring for vognførarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012014 PS 101/2014 Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022014 PS 102/2014 Fylkesrådmannen orienterer om Fv48 Tyssetunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032014 PS 103/2014 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042014 PS 104/2014 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontrollsystem og HMT" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052014 PS 105/2014 Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062014 PS 106/2014 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072014 PS 107/2014 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082014 PS 108/2014 Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092014 PS 109/2014 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102014 PS 110/2014 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS812014 RS 81/2014 Godtgjersle til folkevalde - Justering av satsane 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822014 RS 82/2014 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet 30. oktober 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832014 RS 83/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842014 RS 84/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr desember Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852014 RS 85/2014 Ny oppfølging av handlingsplan etter forvaltningsrevisjon av sjukefråvær Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862014 RS 86/2014 Skatteinngang oktober 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872014 RS 87/2014 Invitasjon til NKRF-konferanse 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882014 RS 88/2014 Revisjon av beredskapsplan - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892014 RS 89/2014 Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i Business Region Bergen og framlegg til ny samarbeidsavtale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902014 RS 90/2014 Status pr. desember 2014 Oppfølging selskapskontroll BRB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912014 RS 91/2014 Melding om vedtak - Godkjenning av 4 prosjektrekneskapar innan skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1112014 PS 111/2014 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1122014 PS 112/2014 Sekretariat for kontrollutvalet - vurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll