eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 19 20140219 19.02.2014 11:00 Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset - 20.02.2014 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS272014 PS 27/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS142014 RS 14/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Oversikt over tilsegn frå Regionalt utviklingsprogram pr 31.12.2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Status forvaltningsrevisjon digital skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172014 RS 17/2014 Status - kvalitetssikringsarbeid bybane til Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk - Årsrapport frå Bergensområdet 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Valg av trasè E 39 Aksdal - Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202014 RS 20/2014 Oppretthald tilbodet til ekstrempremature barn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212014 RS 21/2014 Forsikring av fredete bygninger og anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222014 RS 22/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr februar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232014 RS 23/2014 Kopi - M/S Vestgar - LEMA - vedtak om fredning med heimel i Lov om kulturminne av 9. juni 1978 nr 50 § 14a jmf Forvaltningslova kap IV Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242014 RS 24/2014 Seafood Expo Global/Seafood Processing 5.-7. mai 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS302014 PS 30/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS22014 DS 2/2014 Strukturendring i administrasjonsseksjonen frå 1.1.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS312014 PS 31/2014 Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030. Høyringsutkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettendring I - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Næringsretta midlar til regional utvikling, - Godkjenning av plan for bruk av kompensasjonsmidlane 2013 og oppstart av arbeid med forvaltingsregime for perioden 2014 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Søknad om konsesjon for bygging av Isdal pumpe og kraftverk i Isdøla - Eidfjord kommune - Hordaland - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Eigarskapsmelding 2014 - forenkla melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Skulebruksplanen 2012-2025 – Forsert oppstart av utbygging ved Rubbestadnes vidaregåaande skule i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382014 PS 38/2014 Kollektivmeldinga 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392014 PS 39/2014 Tilskotsordninga for kollektivtransport i distrikta - søknad om tilskot for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Fullmakt til Statens vegvesen til å overdra bruksrettar til vertikalnivå over bakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412014 PS 41/2014 Rv 555 - Kollektivtrafikk på vestre innfartsåre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Årsmelding for klagenemnda - 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Vedtak av plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452014 PS 45/2014 Uttale til "Arnatunnelen. Mulighetsstudie. 10.april 2013" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Søknad Auno minikraftverk i Kvinnherad kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Budsjettendring 2014 - fylkesveginvesteringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Høyring – Forslag om endringar i privatskulelova – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Finansforvaltninga i 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Nye Voss gymnas - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Høyring - forslag til overordnet samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse- , omsorgs- og velferdsområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Pensjonsordning for folkevalde - grense for innmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Gjennomgang og vidareføring av samarbeidsavtaler med regionale næringsretta utviklingsaktørar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll