eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 03 27 20140327 27.03.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, møterom 367 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS562014 PS 56/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS252014 RS 25/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mars 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Prosjekt: "Førebudd på framtida" - gjennomgang av HFK sin organisasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272014 RS 27/2014 Rekruttering til leiarstillingar i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Trafikksikringstiltak ved skular - svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Notat om inntak av lærlingar i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne og Vindafjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322014 RS 32/2014 Årsrapport 2014 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332014 RS 33/2014 Ny brosjyre om Vestkystparken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Oppfordring - Bybanen i Bergen og verdensarvstedet Bryggen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Jernbaneverkets handlingsprogram 2014 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Søknad om statlig støtte og medvirkning til sykkel - VM - Bergen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382014 RS 38/2014 Vurdering av bruk av slagord for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392014 RS 39/2014 Markering av 8.mai - Norges frigjøringsdag og nasjonal veterandag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402014 RS 40/2014 Oppdragsbrev - KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen. MELDINGSSAK Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412014 RS 41/2014 Transaksjonskostnader - svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422014 RS 42/2014 Kollektivstrategi for Hordaland - invitasjon til fagseminar 9. april 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432014 RS 43/2014 Partistøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442014 RS 44/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452014 RS 45/2014 Svar på spørsmål om Fureberget bru - Fv 551 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS592014 PS 59/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS32014 DS 3/2014 Låneopptak 2014 - I Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS42014 DS 4/2014 Låneopptak til Stordalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS52014 DS 5/2014 Fornying av sertifikatlån (297 mill. kr) og refinansiering av Kommunalbanklån (94 mill. kr) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS62014 DS 6/2014 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS72014 DS 7/2014 Fornying av sertifikatlån og refinansiering av Kommunalbanklån Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS82014 DS 8/2014 Fornying av sertifikatlån 135 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS602014 PS 60/2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612014 PS 61/2014 Grunnlovsjubileet 2014 disponering av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622014 PS 62/2014 Fullmakt ved sal av eigedom på Voss -Rogne vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632014 PS 63/2014 Regional plan for framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet - utsetjing og vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642014 PS 64/2014 Utviklingsplan for Skyss 2014 - Rullering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652014 PS 65/2014 Studentrabatt - enkeltbillettar over 7 soner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662014 PS 66/2014 Søknader frå Hordaland fylkeskommune om statlege tilskotsmidlar for 2015 for auka tilgjenge til kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672014 PS 67/2014 Rekneskapsrapport pr. februar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682014 PS 68/2014 Omklassifisering av fylkesvegparsell på Søråshøgda i Bergen kommune til kommunal veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692014 PS 69/2014 Norsk Vind Energi AS - Sveio vindkraftverk, og Ryvind AS - Ryvarden vindkraftverk i Sveio kommune. Høyring av meldingar med forslag til utgreiingsprogram - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702014 PS 70/2014 Fordeling av investeringsmidla 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712014 PS 71/2014 Rehabilitering -ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettendring nr. 2 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722014 PS 72/2014 Innovasjon Norge - kandidat til valkomiteen for hovudstyret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732014 PS 73/2014 Innspel til evalueringsgruppe Kulturrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742014 PS 74/2014 Ekspertgruppe for kunst og kultur i skulen, uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752014 PS 75/2014 Veg og bane på strekninga Arna-Voss - prosjektgruppe for moglegheitsstudie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Gamle Bjølvo, Ålvik, Kvam herad. Klage på oppheving av mellombels freding med heimel i kulturminneloven, jf § 22.4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll