eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 23 20140423 23.04.2014 00:00 23.04.14 Grand hotel Terminus - 24.04.14 Fylkeshuset Forskjønnelsen Terminus - Fylkeshuset - Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS782014 PS 78/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS462014 RS 46/2014 Endringar i organisasjonsstrukturen i Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Riksantikvaren - Arkeologisk seksjon - årsrapport 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Melding - Oppdatert utgåve av Miljøstrategi for Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Midler til videre utbygging av Bergen Lufthavn Flesland må sikres Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502014 RS 50/2014 Innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Trafikkutvikling i Indre Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Kulturlandskapsprisen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532014 RS 53/2014 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland pr 31.03.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542014 RS 54/2014 Brev til høringsinstanser - orientering om endelig anbefaling om minimum indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtaler Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552014 RS 55/2014 Forvaltning av Pilegrimsleden - Overføring av forvaltningsmyndighet fra fylkeskommune til Nasjonalt pilegrimssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS812014 PS 81/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS92014 DS 9/2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Styrings- og administrasjonskostnader 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS822014 PS 82/2014 Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til justering av retningslinjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland - rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune - revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Fordeling av midlar til regional planlegging 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862014 PS 86/2014 Søknad frå Fjordhesten AS om ruteløyve for strekningar i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872014 PS 87/2014 Evaluering av konkurranseutsetjing av reinhald på 3 vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882014 PS 88/2014 Søknad frå Osterøy Ferjeselskap AS om ruteløyve for strekninga Breistein - Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892014 PS 89/2014 Investeringsmidler 2014 - Omfordeling av 2 millioner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902014 PS 90/2014 Nye retningsliner for avsetjing til frie fond ved dei vidaregåande skulane og Manger folkehøgskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912014 PS 91/2014 Fylkeskommunale gardsbruk - fordeling av investeringsmidler 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922014 PS 92/2014 Samarbeid med CONNECT Vest-Norge, 2014 - 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932014 PS 93/2014 Tilskot til utbygging av tømmerkai på Eidsnes i Lindås kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942014 PS 94/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll