eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 19 20140619 19.06.2014 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1452014 PS 145/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1462014 PS 146/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1472014 PS 147/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS782014 RS 78/2014 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet - Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792014 RS 79/2014 Transport av naturgass frå Kollsnes Næringspark til bunkringsanlegg på Halhjem - Oppfølging av fylkesordførarens svar i fylkesutvalet 30.01.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802014 RS 80/2014 Handlingsprogrammet 2014 - 2017(23) frå Statens vegvesen - endeleg versjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812014 RS 81/2014 Prøveprosjekt med mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822014 RS 82/2014 Uttalelse fra kulturvernforbundets landsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832014 RS 83/2014 Tiltak for å forhindra rusmidlar i skulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842014 RS 84/2014 Utredninger og analyser til ny transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852014 RS 85/2014 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune - Rapport 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862014 RS 86/2014 Motorlaboratorium - Rubbestadneset vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872014 RS 87/2014 Svar på spørsmål om vegprosjekt som store spleiselag (eks. Jondalstunnelen) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882014 RS 88/2014 Budsjett 2014 - gjennomføring av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892014 RS 89/2014 Nytteprinsippet - svar på spørsmål stilt i FUV 20.05.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902014 RS 90/2014 Regionalt bompengeselskap - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912014 RS 91/2014 Høyring - FylkesRos Hordaland 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922014 RS 92/2014 Haukanesberget - spørsmål om tilleggsarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932014 RS 93/2014 Handsaming av overtalssaker våren 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942014 RS 94/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr juni 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952014 RS 95/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1482014 PS 148/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS102014 DS 10/2014 Fylkesveginvesteringar - omdisponering innafor programområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1492014 PS 149/2014 Status for utført EU prosjekt og framlegg til eit nytt nasjonalt Economusee prosjekt 2014-2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502014 PS 150/2014 Bergen Filharmoniske Orkester 250-årsjubileum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512014 PS 151/2014 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522014 PS 152/2014 Rehabilitering-ombygging-mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 4 - 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532014 PS 153/2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018. Økonomiske føresetnader og rammer. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542014 PS 154/2014 Samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune-Lønborg videregående skole- og Tanga International Competence Center Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552014 PS 155/2014 Ikt-strategi for opplæringssektoren 2014-16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562014 PS 156/2014 Praksisbrev - forsøk med etablering i Hordaland 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572014 PS 157/2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582014 PS 158/2014 Namn på produksjonsskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592014 PS 159/2014 Rutebanken - felles forvaltning av rutedata og elektronisk billettering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602014 PS 160/2014 Utarbeiding av moglegheitsstudium for fylkesvegsamband med tilknyting til E39 Aksdal-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612014 PS 161/2014 Sotrasambandet - Rapport om dimensjonering av ny Sotrabru for framtidig bybane - Orienteringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622014 PS 162/2014 Prosjektet - Spontan samkøyring - og etablering av ein offentleg samkøyringsplattform Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632014 PS 163/2014 Regional plan for vassregion Vest-Viken - utsending på høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642014 PS 164/2014 Regional plan og tiltaksprogram for Vassregion Hordaland – utsending på høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652014 PS 165/2014 Regional plan for vassregion Rogaland - utsending på høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662014 PS 166/2014 Klimaplan for Hordaland - handlingsprogram 2014 - til lenging av Clean North Sea Shipping-prosjektet for Bergen hamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672014 PS 167/2014 Søknad om investeringstilskot til etablering av landstraumanlegg i Bergen hamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682014 PS 168/2014 Oppstart av regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692014 PS 169/2014 Godtgjersle til elektroniske kommunikasjonstenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702014 PS 170/2014 Sommarfullmakt til fylkesordføraren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712014 PS 171/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll