eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 09 20140409 09.04.2014 10:15 Hotel Terminus Møterom 712 Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS92014 PS 9/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102014 PS 10/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112014 PS 11/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122014 PS 12/2014 Busstopp ved Ulset sjukeheim - sak frå fylkeseldrerådet i Bergen kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132014 PS 13/2014 Tema fylkeseldrerådskonferansen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Kollektivstrategi - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72014 RS 7/2014 Referat Fylkeseldrerådet - arbeidsutvalet 14.03.14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Protokoll Nordland fylkes eldreråd 18. og 19. november Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Invitasjon til festmøte og festmiddag i Hordaland 14. mai 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Helsefremjande lokalsamfunn og nærmiljø - konferanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Kollektivmeldinga 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Høyringsutkast til Klimaplanen for Hordaland 2014-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Temadag "Grenselaus kultur?" - i regi av Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Oversikt økonomi, per 270314 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172014 RS 17/2014 Islandsturen - oppdatering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Medverknadsorgan på Erasmus+-tur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS162014 PS 16/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll