eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 12 03 20141203 03.12.2014 12:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS532014 PS 53/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Godkjenning av møtebok frå 06.11.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Høyringsuttale klinikkstrukturplanen til tannhelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Administrasjonen sitt forslag til budsjett 2015 for fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS452014 RS 45/2014 Oversikt økonomi - per 17.11.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462014 RS 46/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr november Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Strategi for innfartsparkering - høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Universell utforming - neste generasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Invitasjon til fylkeseldreråda frå Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane si Vestlandssamling 2015, 28.-29. april i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502014 RS 50/2014 Oppnemning av representant og vararepresentant til brukarutvalet til Helse Fonna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Representant til brukarutvalet til Helse Bergen frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Representant til brukarutval for pasientar og pårørande ved Haraldsplass diakonale sjukehus frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS592014 PS 59/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll