eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 11 20140211 11.02.2014 11:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 3.etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22014 PS 2/2014 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32014 PS 3/2014 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12014 RS 1/2014 Svar på spørsmål om Samfunnskontrakten og intensjonsavtaler Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22014 RS 2/2014 Skulebygg som pedagogisk arkitektur - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Juridisk ansvar vedk. nettmobbing utanom skolen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42014 RS 4/2014 Rapport på bruk av stimuleringsmidler 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52014 RS 5/2014 Svar frå Fylkesrådmannen på spørsmål i OPHE 03.12.13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring - Vedtak i TING 10.12.13 - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Norske skoler får en IT-løsning som ruster skolesektoren for fremtiden.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Skulehelsetenesta og fråfall. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Finansiering landslinje smed vg2 Odda vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Svar på spørsmål vedk. Tilstandsrapport 2012/13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Undervisningsevalueringa og PULS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Oppfølging av skulebruksplan (SBP) - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Notat om styrking av rammetilskott Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42014 PS 4/2014 Skulebruksplanen 2012-2025 – Forsert oppstart av utbygging ved Rubbestadnes vidaregåaande skule i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52014 PS 5/2014 NYE VOSS GYMNAS - ROMPROGRAM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62014 PS 6/2014 Høyring – Forslag om endringar i privatskulelova – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72014 PS 7/2014 Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Vedtak av plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82014 PS 8/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll