eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 08 20140408 08.04.2014 10:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 4.etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS152014 PS 15/2014 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162014 PS 16/2014 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172014 PS 17/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242014 RS 24/2014 Sprøsmål frå opplærings- og helseutvalet om dei som ikkje får læreplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252014 RS 25/2014 Om mandat for utgreiing av 8-13 skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Tilrettelagt undervisning for elevar med fysiske funksjonsnedsettingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS182014 PS 18/2014 Investeringsmidler 2014 - Omfordeling av 2 millioner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 Undervisningsteknologi, skulestruktur og fagtilbod i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Evaluering av konkurranseutsetjing av reinhald på 3 vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune - revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Kompetansekrav etter forskriftsendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232014 PS 23/2014 Nye retningsliner for avsetjing til frie fond ved dei vidaregåande skulane og Manger folkehøgskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll