eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 16 20140916 16.09.2014 10:00 Skulebesøk i Oslo 16.09. Saksførehaving 17.09.14 Hotel Scandic Ørnen Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472014 PS 47/2014 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS452014 RS 45/2014 Møteplan for folkevalde organ 2015 - utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462014 RS 46/2014 Årsmelding NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Status vedk. prøveprosjekt mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Søknad om oppretting av landsdekkande linje innan toppidrett, vinteridrett, ved Voss Gymnas, HFK, frå skuleåret 2015/16. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Melding om lokal læreplan for innføringsklassar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502014 RS 50/2014 Melding om sommarskulen 2014 og Leksehjelpen 2013-14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Samanlikning av karakterar til inntak i Vg1 og etter avsluttande Vg3 fordelt etter utdanningsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Møte i opplærings- og helseutvalet 3. juni 2014 sak 44/2014 - Oppfølging av skolebruksplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532014 RS 53/2014 Anmodning om uttalelse - Norges Realfagsgymnas Sotra AS - Søknad etter privatskoleloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS502014 PS 50/2014 Oppfølging av skulebruksplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Tiltak mot rus i dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Høyring om etablering av formgjeving som eiget studieførebuande utdanningsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Høyring - kryssløp Vg1 teknikk- og industriell produksjon til Vg2 smed Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Administrasjonsspråk i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Utkast til klinikkstrukturplan for tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Opplæring av faglege leiare og instruktørar i lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Fleksibilitet i fag- og timefordelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Rekruttering til helse og omsorgsfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592014 PS 59/2014 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602014 PS 60/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll