eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 11 20141111 11.11.2014 08:30 Skulebesøk Sunnhordland og møte Odda vgs Odda vidaregåande skule Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692014 PS 69/2014 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702014 PS 70/2014 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712014 PS 71/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS592014 RS 59/2014 Internasjonal pris til fylkeskommunal satsing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602014 RS 60/2014 Økonomiske innsparingar ved streiken og oversyn over ulike tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612014 RS 61/2014 Oversikt over samanlikning av skolar med omsyn til elevar -resultat - gjennomføring- oversendingsforslag oktobertinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS722014 PS 72/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732014 PS 73/2014 Elev- og lærlingombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742014 PS 74/2014 Regionalt odontologisk kompetansesenter - samarbeidsavtaler og samarbeidsform Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752014 PS 75/2014 Søknad om nasjonalt senter for odontofobi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handelVedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782014 PS 78/2014 Lokal forskrift om inntak til International Baccalaureate i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Plan for kompetanseutvikling 2012-2015, tiltak 2015. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Endring av fagskulen sin plass i styringssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812014 PS 81/2014 Minoritetsspråklege elevar i Hordaland. Status 2014. Utfordringar og tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Svar på spørsmål frå OPHE vedk tiltak for lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll