eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 03 19 20140319 19.03.2014 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, møterom 367 Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS272014 PS 27/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212014 RS 21/2014 Trafikksikringstiltak ved skular - svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222014 RS 22/2014 Søknad om statlig støtte og medvirkning til sykkel - VM - Bergen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232014 RS 23/2014 Transaksjonskostnader - svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242014 RS 24/2014 Spørsmål om fysisk skilje mellom gåande og bilar i undergangen for Ringheimsvegen på Voss - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252014 RS 25/2014 Infotavler ved vegstenging - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 Melding til samferdselsutvalet A jour 06.03.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272014 RS 27/2014 Areal nytta til vegar i tettstader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Jernbaneverkets handlingsprogram 2014 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292014 RS 29/2014 Kollektivstrategi for Hordaland - invitasjon til fagseminar 9. april 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302014 RS 30/2014 Oppdragsbrev - KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Meldingssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312014 RS 31/2014 Årsrapport 2013 for fylkesveger i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS302014 PS 30/2014 Studentrabatt - enkeltbillettar over 7 soner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Regional plan for framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet - utsetjing og vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Utviklingsplan for Skyss 2014 - Rullering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Søknader frå Hordaland fylkeskommune om statlege tilskotsmidlar for 2015 for auka tilgjenge til kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Søknad om oppretting av 3 nye drosjeløyve tilknytt Nordhordland Taxisentral Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Omklassifisering av fylkesvegparsell på Søråshøgda i Bergen kommune til kommunal veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll