eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 09 20140409 09.04.2014 14:00 Fylkeshuset Møterom 367 fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS382014 PS 38/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392014 PS 39/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS322014 RS 32/2014 Svar på spørsmål om Fureberget bru - Fv 551 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332014 RS 33/2014 Trafikkutvikling i Indre Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342014 RS 34/2014 Omkøyringsalternativ Arna - Dale. Svar på oversendingsspørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352014 RS 35/2014 Trafikkulukker i gangfelt - svar på oversending Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362014 RS 36/2014 Melding - Oppdatert utgåve av Miljøstrategi for Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372014 RS 37/2014 Endringar i organisasjonsstrukturen i Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382014 RS 38/2014 Midler til videre utbygging av Bergen Lufthavn Flesland må sikres Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392014 RS 39/2014 Melding - Varestrømsanalyse for Bergensregionen 2013. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402014 RS 40/2014 Brev til høringsinstanser - orientering om endelig anbefaling om minimum indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtaler Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412014 RS 41/2014 Fylkesvegar - nye driftskontraktar i Hordaland i 2014 - kontaktsområde Voss Dokumentet er tilgangsbeskytta Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422014 RS 42/2014 Modell for fornying av ferjeflåten - forslag i marstinget 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS412014 PS 41/2014 Rv 7 - Omklassifisering til fylkesveg Bruravik - Hardangerbrua i Ulvik Herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Søknad frå Osterøy Ferjeselskap AS om ruteløyve for strekninga Breistein - Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Søknad frå Fjordhesten AS om ruteløyve for strekningar i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland - rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452014 PS 45/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll