eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 13 20140513 13.05.2014 11:00 Fylkeshuset Stadsporten 8.etg, Wigandgården, Agnes Mowinckelsgt. 6 Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462014 PS 46/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS432014 RS 43/2014 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 Melding til samferdselsutvalet - A jour 30.04.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442014 RS 44/2014 Bybanen mot Flesland - Samarbeid mellom entreprenør og utbyggar - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452014 RS 45/2014 Møteplan for folkevalde organ 2015 - utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462014 RS 46/2014 TS-utredning Mjølkeråen-Salhus-Hordvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472014 RS 47/2014 Reutlysing av ferjeanbodet Halhjem-Sandvikvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482014 RS 48/2014 Korrespondanse mellom kystbussar og lokalruter på Leirvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492014 RS 49/2014 Bruk av Skyss sin betalingsapp: Skyss billett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502014 RS 50/2014 Feil ved valideringsautomatane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512014 RS 51/2014 Maskin og batteriteknologi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522014 RS 52/2014 Ivaretaking av tryggleiken på bussrutene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532014 RS 53/2014 Ferjesamband Stord - Kvinnherad - Ferjeleie på Stord - Svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542014 RS 54/2014 Billettering i open sjø på snøggbåtane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552014 RS 55/2014 Status for ferjeavløysingsprosjektet for Fjelbergøyane - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562014 RS 56/2014 Rapport - kvalitetssikring av investeringskostnader for bybane til Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS492014 PS 49/2014 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572014 RS 57/2014 Tryggleik på bybanehaldeplassar- Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS502014 PS 50/2014 Søknad frå Taxi 1 AS om ruteløyve for flybussruter i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Namn på tunellar på Fv 7 i Granvin herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542014 PS 54/2014 Endring i sonestruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552014 PS 55/2014 Areal til bussanlegg i Sunnhordland - kjøp av eigedomar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562014 PS 56/2014 Framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet - framlegg til endring av vidare planprosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572014 PS 57/2014 Søknad frå Tide Buss AS om ruteløyve for -flybuss- på strekningane Åsane terminal - Bergen sentrum - Bergen lufthamn og tilbringarrute Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582014 PS 58/2014 Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga imkrevingsperiode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592014 PS 59/2014 Oppstart av Fv 7 Lussandberget - rassikringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602014 PS 60/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612014 PS 61/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll