eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 04 20140604 04.06.2014 11:00 Fylkeshuset 367, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622014 PS 62/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632014 PS 63/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642014 PS 64/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS582014 RS 58/2014 Melding - Reisevaneundersøking for Bergensområdet 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592014 RS 59/2014 Feilmeldingsteneste for fylkesvegar og system for at lokalkunnskap om flomfare og andre risiki for ulykker kan bli meldt til vegstyresmaktene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602014 RS 60/2014 Kollektivtransport i distriktene - tildeling for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612014 RS 61/2014 Utredninger og analyser til ny transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622014 RS 62/2014 Indikatorar for heilskaplege bymiljøavtaler - svar på oversending Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632014 RS 63/2014 Belønningsordninga - Bergen - Svar på rapportering av resultat frå 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642014 RS 64/2014 Handlingsprogrammet 2014 - 2017(23) frå Statens vegvesen - endeleg versjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652014 RS 65/2014 Utslepp av NOx ved Bergen hamn - Svar på spørsmål frå Arild Borgen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662014 RS 66/2014 Disponering av midlar sett av til innfartsparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS652014 PS 65/2014 Utarbeiding av moglegheitsstudium for fylkesvegsamband med tilknyting til E39 Aksdal-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672014 PS 67/2014 Rutebanken - felles forvaltning av rutedata og elektronisk billettering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662014 PS 66/2014 Prosjektet - Spontan samkøyring - og etablering av ein offentleg samkøyringsplattform Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682014 PS 68/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll