eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 08 20 20140820 20.08.2014 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen - møterom 367 Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692014 PS 69/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702014 PS 70/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712014 PS 71/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS672014 RS 67/2014 Tidstap- og kostnadsauke for bussar i kø. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682014 RS 68/2014 Haukanesberget - spørsmål om tilleggsarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692014 RS 69/2014 Transport av naturgass frå Kollsnes Næringspark til bunkringsanlegg på Halhjem - Oppfølging av fylkesordførarens svar i fylkesutvalet 30.01.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702014 RS 70/2014 Svar på spørsmål om vegprosjekt som store spleiselag (eks. Jondalstunnelen) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712014 RS 71/2014 Kontantfri kollektivtrafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722014 RS 72/2014 Vedk. kontraktar med Bergen-Nordhordaland Rutelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732014 RS 73/2014 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 Melding til samferdselsutvalet - A jour 12.08.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742014 RS 74/2014 Status om innfartsparkeringsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752014 RS 75/2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762014 RS 76/2014 Utløysing av opsjon - kontraktforlenging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772014 RS 77/2014 Svar på spørsmål tiltak langs Garnesvegen Fv 276 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782014 RS 78/2014 Prosjekt nye ferjeanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792014 RS 79/2014 Fv 7 Lussandberget - ny utlysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802014 RS 80/2014 Utgreiing av CO2 utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812014 RS 81/2014 Dueskit på Bystasjonen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822014 RS 82/2014 Nytt togmateriell på lokalstrekninga Bergen-Myrdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832014 RS 83/2014 Revisjon av RTP handlingsprogram - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842014 RS 84/2014 Orientering om markeringa av Europeisk mobilitetsveke 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852014 RS 85/2014 Osterøy bruselskap AS - nedbetaling av gjeld og avvikling av selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862014 RS 86/2014 Oversikt over kjelder for luftforureining i Bergen - Tiltak for å betre luftforureininga på kort sikt Svar på oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872014 RS 87/2014 Spørsmål om oppgradering av Fv 314 Bergsdalen - Oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882014 RS 88/2014 Spørsmål om oppgradering av Fv 314 Bergsdalen - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892014 RS 89/2014 Innmeldingsteneste for manglar på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902014 RS 90/2014 Utanomrettslig forlik av sak 12-166644TVI-BBYR/02 Krav om drivstoffkompensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS722014 PS 72/2014 Tilskotsordninga for kollektivtransport i distrikta - fylkeskommunal eigendel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732014 PS 73/2014 Transportordninga for funksjonshemma - endring av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742014 PS 74/2014 Høyringsuttale - forslag til forskrift om krav til bruk av betalingseining i motorvogner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752014 PS 75/2014 Høyringsuttale - nytt parkeringsregelverk for offentleg og privat parkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762014 PS 76/2014 Tilrettelegging av ny Sotrabru for framtidig bybane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772014 PS 77/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll