eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 09 16 20140916 16.09.2014 09:00 16.09 Hotel Admiral - 17.09 Fylkeshuset, Bergen 17.09 - Møterom 367 Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS782014 PS 78/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792014 PS 79/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802014 PS 80/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS912014 RS 91/2014 Status reguleringsplan for Fv 550 mellom Kråkevik og Syreflot - Ullensvang herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922014 RS 92/2014 Status reguleringsplan fv. 550 mellom Kråkevik og Syreflot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932014 RS 93/2014 Melding - Svar på oversendingsspørsmål om nye konfliktar mellom sykkel og bil. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942014 RS 94/2014 Reasfalttering av Hegglandsdalvegen i Os kommune - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952014 RS 95/2014 Vegprosjekt i Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962014 RS 96/2014 Høyring av utkast til ny lospliktføreskrift og endring av føreskriftene under losloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972014 RS 97/2014 Bompengeprosjekt - ny vurdering av kalkulasjonsrente Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982014 RS 98/2014 Tiltak for å hindra oppstuing av sørgåande trafikk på Danmarksplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992014 RS 99/2014 Opne kollektivdata Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002014 RS 100/2014 Depotstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012014 RS 101/2014 Vegprosjektet Arefjord - Storskardet i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS812014 PS 81/2014 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822014 PS 82/2014 Kollektivfelt på innfartsårane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832014 PS 83/2014 Takstsøknad Askøypakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842014 PS 84/2014 Trolleybussdrift i Bergen - vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852014 PS 85/2014 Forskottering fylkesvegar - utbyggingsavtalar og rekkjefølgjekrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862014 PS 86/2014 Takstregulativ for kollektivtransporten i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872014 PS 87/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll