eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 10 22 20141022 22.10.2014 11:00 Fylkeshuset Møterom 367, Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS882014 PS 88/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS892014 PS 89/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS902014 PS 90/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032014 RS 103/2014 Fotgjengerfelt på Fv 179 Steinsvikvegen - Svar på oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042014 RS 104/2014 Status for arbeidet med å sikra Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052014 RS 105/2014 Plankonferansen 2014 - program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062014 RS 106/2014 Billettering på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg - Svar på oversendingsforslag i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072014 RS 107/2014 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082014 RS 108/2014 Ferjesambandet Hjellestad-Klokkarvik - ny kontrakt Dokumentet er tilgangsbeskytta Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092014 RS 109/2014 Ferjesambandet Kvanndal-Utne-Kinsarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102014 RS 110/2014 Rutetilbod Hardanger-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112014 RS 111/2014 Avinor - søknad om refusjon av utgifter til gong- og sykkleveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122014 RS 112/2014 Oversendingsforslag i samferdselsutvalet i valperioden 2011-2015 - Melding til samferdselsutvalet - A jour 08.10.2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132014 RS 113/2014 Indikatorar for heilskaplege bymiljøavtaler - svar på oversending Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS912014 PS 91/2014 Søknad til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene" for 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922014 PS 92/2014 Transportordninga for funksjonshemma - endring av retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932014 PS 93/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll