eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 11 12 20141112 12.11.2014 11:00 Fylkeshuset Møterom 367 Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS942014 PS 94/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952014 PS 95/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS962014 PS 96/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1142014 RS 114/2014 Innntekter i bomringen i Bergen - svar på spørsmål. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152014 RS 115/2014 Trafikk og inntekter på Hardangerbrua - svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162014 RS 116/2014 Spørsmål om forbod mot røyking på terminalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172014 RS 117/2014 Støy ved fylling av gass på Halhjem - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182014 RS 118/2014 Svar på spørsmål - toalett Mundheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192014 RS 119/2014 Oversendingsforslag - status og framdrift i arbeidet med KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202014 RS 120/2014 Grønt energipunkt Danmarks plass Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212014 RS 121/2014 Oversikt over kjelder for luftforureining i Bergen - Oppfølging av referatsak 86/14 i samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222014 RS 122/2014 Oversending av rapport om kollektivknutepunkt Leirvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS972014 PS 97/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982014 PS 98/2014 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handelVedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992014 PS 99/2014 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002014 PS 100/2014 Strategi for innfartsparkering - høyringssak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012014 PS 101/2014 Fylkesvegane - plan- og byggeprogram 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022014 PS 102/2014 Regional transportplan Hordaland, revisjon av Handlingsprogram 2015 - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032014 PS 103/2014 Konseptvalutgreiing (KVU) Voss - Arna. Høyringsuttale frå Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042014 PS 104/2014 Handlingsprogram kollektiv 2015-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052014 PS 105/2014 Fv 563 - rundkøyring Florvåg - søknad om forskottering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062014 PS 106/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll