eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 12 20140212 12.02.2014 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132014 PS 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 Meldinger Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS172014 RS 17/2014 Fråsegn frå samferdselsutvalet i Hordaland fylkeskommune om midlar til rassikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Bybanen utbygging - framdrift byggetrinn 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk - Årsrapport frå Bergensområdet 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202014 RS 20/2014 Valg av trasè E 39 Aksdal - Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS162014 PS 16/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172014 PS 17/2014 Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Vedtak av plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182014 PS 18/2014 Kollektivmeldinga 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 Tilskotsordninga for kollektivtransport i distrikta - søknad om tilskot for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Budsjettendring 2014 - fylkesveginvesteringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 Delegasjon av fullmakt - FTU sitt budsjettansvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Uttale til "Arnatunnelen. Mulighetsstudie. 10.april 2013" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232014 PS 23/2014 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 Fullmakt til Statens vegvesen til å overdra bruksrettar til vertikalnivå over bakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252014 PS 25/2014 Rv 555 - Kollektivtrafikk på vestre innfartsåre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll