eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 01 20140401 01.04.2014 10:00 Fylkeshuset Møterom 523 Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS102014 PS 10/2014 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112014 PS 11/2014 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122014 PS 12/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132014 PS 13/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Klage på avslag om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 40 på Baugstranda i Matre i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 Klage på førehandstilsagn med krav om utbetring / stenging av eksisterande avkjørsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162014 PS 16/2014 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS172014 PS 17/2014 Klage - Ikkje godkjent oppmelding til fagprøve i Barne- og ungdomsareidarfaget Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS182014 PS 18/2014 KlagesakAvslag på søknad om dispensasjon frå løyveplikt ved persontransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll