eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 11 20140611 11.06.2014 11:00 Myrkdalen hotel, 5713 Vossestrand Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS192014 PS 19/2014 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52014 RS 5/2014 Fylkestinget mars 2014 - møtebok Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Notat om inntak av lærlingar i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Nytt Styrevervregister Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Vedtak om evaluering av plan for selskapskontroll 2012- 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Vedtak om evaluering av plan for forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Årsmelding 2013 og protokoll frå Ungdommens fylkesting 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Årsrapport 2014 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Høyring av utkast - Klimaplan for Hordaland - Fylkesdelplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i høve Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Svar på spørsmål frå representanten Torill Selsvold Nyborg (Krf) på fylkestinget 11.mars 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172014 RS 17/2014 Årsmelding for 2013 frå Fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182014 RS 18/2014 Hordaland i tal - nr. 1, 2014 Folketal og demografi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192014 RS 19/2014 Orientering om val til styret i Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212014 PS 21/2014 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO42014 FO 4/2014 Litt justering av innsendt interpellasjon. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO52014 FO 5/2014 Interpellasjon og spærsmål til tingsete juni2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO62014 FO 6/2014 Spørsmål i junitinget - Benthe Bondhus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO72014 FO 7/2014 Skriftlig spm til Fylkestinget - Tom Skauge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS222014 PS 22/2014 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232014 PS 23/2014 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune - revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 Årsmelding for kontrollutvalet for 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252014 PS 25/2014 Nye Voss vidaregåande skule - godkjenning av forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Oppstart av Fv 7 Lussandberget - rassikringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272014 PS 27/2014 Landbruksmelding for Hordaland 2014 - 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282014 PS 28/2014 Regional plan for Nordfjella - vedtak av plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302014 PS 30/2014 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292014 PS 29/2014 Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga imkrevingsperiode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312014 PS 31/2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322014 PS 32/2014 Tertialrapport pr. 30. april 2014 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332014 PS 33/2014 Areal til bussanlegg i Sunnhordland - kjøp av eigedomar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342014 PS 34/2014 Godkjenning av årsrekneskapen 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352014 PS 35/2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Endring i sonestruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Årsmelding 2013 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382014 PS 38/2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392014 PS 39/2014 Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Grieghallen IKS - Finansiering av Peer Gynt delen av Grieghallen - endra selskapsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412014 PS 41/2014 Bergen Bompengeselskap AS - utvida garantiramme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Forslag frå Tom Skauge om Nelson Mandela-plass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Søknad om fritak frå verv - nyval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Søknad om fritak frå verv i opplærings- og helseutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452014 PS 45/2014 Om mandat for utgreiing av 8-13 skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462014 PS 46/2014 Sunnhordland Bru- og tunnelselskap AS - avviklingsstyre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472014 PS 47/2014 Ny E39 Os-Bergen og E39/Rv 580 Rådalskrysset. Avtale om grunnerverv til kollektivanlegg i Rådalen og massedeponi i Hordnesskogen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482014 PS 48/2014 Bergen-Os Bompengeselskap as - fylkeskommunal garanti for låneopptak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492014 PS 49/2014 Vigo IKS - val av varamedlem til representantskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502014 PS 50/2014 Konseptvalutgreiing for logistikknutepunkt i Bergensregionen - val til prosjektorganisasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512014 PS 51/2014 Konseptvalutgreiing for Rv7 Hardangervidda - val til referansegruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522014 PS 52/2014 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532014 PS 53/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll