eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 04 11 20140411 11.04.2014 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132014 PS 13/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162014 PS 16/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22014 RS 2/2014 Møteplan for UFU - oppdatert Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Referat frå arbeidshelg, Ungdommesn fylkesutval, 300314 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42014 RS 4/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mars Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52014 RS 5/2014 Oversikt økonomi per 070414 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Angåande pc-ordning for TAF-elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Om ordensreglement – til opplæring- og helseutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Fadderordning - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 Kollektivmeldinga 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet - Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Oppmaning til å kome med innspel til Klimaplanen - rullering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Førespurnad om samarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Dialogdagen 2014 - oppsummering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142014 RS 14/2014 Fagdag Barn og unge si medverking i samfunnet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152014 RS 15/2014 Invitasjon til ungdomsdebatt i jubileumsåret for Grunnlova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162014 RS 16/2014 Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2014-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS172014 PS 17/2014 Kollektivstrategi - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182014 PS 18/2014 Rullering av Klimaplanen - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 LingClim - ungdom og klima i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Aktiv ungdom-prosjekt med Aberdeen Youth Council Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 "Utenforskap og inkludering" - deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll