eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 05 21 20140521 21.05.2014 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen 3. etg. Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS352014 PS 35/2014 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362014 PS 36/2014 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372014 PS 37/2014 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382014 PS 38/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS192014 RS 19/2014 Ungdommens planprogram - framdrift per 30.04.14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202014 RS 20/2014 Oversikt økonomi, per 130514 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212014 RS 21/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222014 RS 22/2014 Oppdatert kontaktinformasjon til ungdomsråda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232014 RS 23/2014 Justering av tilbodstruktur 2014/15 etter prognoseinntaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242014 RS 24/2014 Uttale til Kollektivstrategien - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252014 RS 25/2014 Endeleg uttale til rullering av Klimaplanen frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262014 RS 26/2014 Ungdom ut i Europa - invitasjon til seminar om Erasmus+ Aktiv Ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272014 RS 27/2014 Innspel til erklæring frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282014 RS 28/2014 Angåande informasjonspakke til UFU Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS392014 PS 39/2014 Arbeidsform hausten 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402014 PS 40/2014 Dato for helgemøtar til hausten 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412014 PS 41/2014 Møte med fylkesordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422014 PS 42/2014 Observatørar på Ungdommens fylkesting i Troms Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432014 PS 43/2014 Invitasjon til nettverkssamlinga 25.-26. oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442014 PS 44/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll